top of page

Српски педагошки и методолошки центар

Српски педагошки и методолошки центар је једна од институција Самоуправе Срба у Мађарској. Основан је  2005. године са циљем да ради на јачању, проширивању и очувању постојећег српског васпитно-образовног система у Мађарској, у циљу неговања и очувања српског националног идентитета.

kamp_edited.jpg
Srpski pedagoški i metodološki centar, jezički kamp

Српски педагошки и методолошки центар је једна од институција Самоуправе Срба у Мађарској. Основан је  2005 године, са циљем да ради на јачању, проширивању и очувању постојећег српског васпитно-образовног система у Мађарској, у циљу неговања и очувања српског националног идентитета.

С обзиром да је Самоуправа Срба у Мађарској власник Српске школе Никола Тесла, као и Српске двојезичне школе у Батањи и Српске двојезичне школе у Ловри, педагошки и мето- долошки задаци Српског педагошког центра су се умножили.

Српски педагошки и методолошки центар је осмислио неколико пројеката који се баве методама педагошког рада а уједно и суфинансира резне пројекте везане за циљеве, задатке и услуге у јавном образовању...

bottom of page