Педагошки и методолошки задаци

С обзиром да је Самоуправа Срба у Мађарској власник Српске школе Никола Тесла, као и Српске двојезичне школе у Батањи, Ловри и Сегедину, педагошки и методолошки задаци Српског педагошког центра су се умножили. СПМЦ својим сугестијама олакшава рад школама, дајући им предлоге за решавање суштинских питања, у циљу што квалитетнијег рада. 

Аспекти тог рада обухватају израду оквирних наставних програма, као и месних наставних планова, првенствено у области српског језика и књижевности, односно, српског народописа. Поред наведеног, помаже у изради основних докумената, као што су Кућни ред, Статут, као и у осмишљавању расподеле предмета и часова по одељењима и групама у нашим школама.

Од 2015. године крећу неки од основних механизама новог Закона о јавном образовању, међу којима су и посете стручних саветника школама, као и контроле од стране стручних  надзорника, а на основу истих, предстоји нам и спровођење процедура квалификовања просветних радника. У свим овим, законом регулисаним процедурама, Српски педагошки и методолошки центар пружа организациону и саветодавну помоћ. 

 

Даљи задаци:

  • Организовање усавршавања како у матици, тако и у Мађарској од предшколских установа до средње школе по образовним узрастима (вртић, нижи разреди, виши разреди, гимназија, колегијум);

  • Помоћ у снабдевању наставним средствима, уџбеницима у складу са наставним програмом;

  • Пружање стручне помоћи из методолошког и дидактичког аспекта школама где су спојени разреди, а састав деце из аспекта знања језика је хетероген;

  • Поред редовне наставе посебан акценат је на ванчасовним активностима, јер у овом типу наставе постоји велика могућност да се усвајањем одређених компетенција и спремности, наш језик, наши обичаји, науче знатно лакше и ефикасније;

 

Ради се на састављању, уређивању и издавању педагошких приручника који би садржавали до сада стечено искуство, новине у настави, стручне радове, методолошка и педагошка упутства…

kamp1.jpg
kamp1.jpg

press to zoom
kamp13.JPG
kamp13.JPG

press to zoom
kamp14.JPG
kamp14.JPG

press to zoom
kamp1.jpg
kamp1.jpg

press to zoom
1/5