kamp2.jpg
kamp2.jpg

press to zoom
kamp16.jpg
kamp16.jpg

press to zoom
kamp2.jpg
kamp2.jpg

press to zoom
kamp2.jpg
kamp2.jpg

press to zoom
1/3

Циљеви и задаци

Задатак Српског педагошког и методолошког центра је да обезбеди виши ниво васпитно-образовног рада, спроводи иновације, са циљем да их учини привлачнијим за све учеснике у јавном образовању. За то је потребна добра организованост, усклађивање послова, односно, брзо и ефикасно решавање проблема, пружање педагошких, методолошких и свих других стручних услуга.

У остваривању истакнутих циљева, Педагошки и методолошки центар има следеће стратешке задатке и обавезе:

 

 • сакупљање података о постојећој ситуацији у нашим васпитно-образовним институцијама (вртићи, школе), њихова анализа и свођење одговарајућих закључака;

 • планирање и увођење мера које би довеле до повећања броја деце у нашим вртићима и школама;

 • изграђивање добре комуникације и контаката са руководиоцима, директорима, педагозима и родитељима предшколских установа и школа у којима има било ког вида организоване наставе српског језика;

 • више пажње усмерава на вртиће и рад васпитачица, јер вртићи дају базу ученика нашим школама;

 • ради на обезбеђивању стручног кадра;

 • води евиденцију о ученицима, матурантима српског порекла и помаже у њиховој оријентацији према педагошкој професији, јер недостатак одговарајућег стручног кадра представља велики проблем у очувању наставе српског језика;

 • води евиденцију о нашим младим људима који студирају на разним факултетима – пружа им могућност усавршавања у матичној земљи (стицање стручне терминологије);

 • сарађује са свим српским народносним институцијама, самоуправама, као и са школским одборима већинских самоуправа где има нашег живља;

 • ради на обнављању контаката, комуникације и оперативне сарадње са одговарајућим институцијама у матици, у интересу унапређивања рада у нашим школама;

 • помаже у решавању актуелних проблема;

 • ради на покретању наставе српског језика у местима где се из разних разлога угасила;

 • сарађује са српским месним самоуправама, са циљем да се пронађе неки облик организоване наставе српског језика у интересу неговања и очувања не само језика, него и идентитета и наших старих српских обичаја;

 • сарађује са школским системом Срба ван граница, нпр.: Хрватска, Румунија…